ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μας προσφέρουν επίδομα θέρμανσης και δεν το παίρνουμε

image
Μας προσφέρουν επίδομα θέρμανσης και δεν το παίρνουμε

Ισχύει το ρητό, «μας χάριζαν τον γαϊδαρο, τον κοιτάζαμε στα δόντια». Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι 115.000 άνθρωποι αν και αγόρασαν πετρέλαιο θέρμανσης, δεν έχουν κάνει ακόμη την αίτηση για να εισπράξουν επιστροφή φόρου ίση με 28 λεπτά ανά λίτρο. Τι χρειάζεται τώρα; Απλώς να κάνουν την αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν.

 

Στην ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής φόρου από το πετρέλαιο θέρμανσης μπαίνει κάποιος είτε με τους κωδικούς του Taxis είτε με τον ΑΦΜ αλλά και τον αριθμό που αναγράφεται σε ένα από τα εκκαθαριστικά των τελευταίων πέντε ετών. Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης, γίνεται μέσα από τα ακόλουθα βήματα

• Με το που θα μπείτε στην εφαρμογή, θα δείτε να αναγράφεται ο ΑΦΜ σας και το ονοματεπώνυμό σας. Ελέγξτε αν είναι όλα σωστά.

• Πατήσετε «υποβολή /διαχείριση αίτησης» και στη συνέχεια «συμπλήρωση αίτησης». Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων. (Άρθρο 8 της ΠΟΛ).Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παραγρ. 9 του άρθρου 147 του ν.2960/01».

• Δηλώστε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης που πρόκειται να υποβάλλετε είναι αληθή καθώς η αποδοχή της δήλωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης.

• Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλώσετε:

Α. Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας σας

Β. Την επιφάνεια της κύριας κατοικίας

Γ. Να δηλώσετε αν η κατοικία είναι νοικιασμένη ή όχι

Δ. Να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή

Ε. Να δηλώσετε αν η κατοικία σας ανήκει σε πολυκατοικία ή σε κτίσμα πολλών κατοικιών όπου μοιράζεται η κατανάλωση πετρελαίου.

ΣΤ. Το IBAN του λογαριασμού επιστροφής

Ζ. Το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού

H. Ένα email επικοινωνίας, τηλεφωνο οικίας και κινητό

• Εάν δεν είστε υπόχρεος σε δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, θα πρέπει να ενεργοποιήστε τη σχετική επιλογή. Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται ότι «αυτή η ενέργεια έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 με όλες τις συνέπειες που αυτός προβλέπει εάν είναι ψευδή.

Το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει τα χρήματα στο λογαριασμό σας μόλις επαληθεύσει τα στοιχεία. Συνήθως περνούν τουλάχιστον 15ημέρες. Μέχρι σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών έχει καταβάλλει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ ποσό ελάχιστο σε σχέση με αυτό που είχε προϋπολογιστεί και ενώ ήδη τελείωσε και ο 2οςμήνας του χειμώνα.

Πηγή


Κατηγορία δημοσίευσης : Νέα, Από την αγορά των ακινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης : 31/01/2013
 
επιστροφή