ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με ξεχωριστή κλίμακα θα υπολογιστεί ο νέος φόρος στα αγροτεμάχια

image
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Με ξεχωριστή κλίμακα θα υπολογιστεί ο νέος φόρος στα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, από τη φορολόγηση των οποίων το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα περίπου 650 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο ο φόρος θα υπολογίζεται με ξεχωριστή κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα χαμηλό αφορολόγητο όριο και συντελεστές φόρου παρόμοιους ή ίδιους με αυτούς που θα ισχύουν για τα αστικά ακίνητα (κατοικίες, επαγγελματική στέγη, οικόπεδα εντός σχεδίου).

Επιπλέον, αποφασίστηκε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις εκτάσεις γης που βρίσκονται σε ορεινές, άγονες και απομονωμένες περιοχές, μέσω της εφαρμογής πρόσθετων συντελεστών που θα μειώνουν σημαντικά τις τελικές φορολογητέες αξίες.

Ειδικότερα για τον υπολογισμό του φόρου στα αγροτεμάχια θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές αφετηρίας ανά τετραγωνικό μέτρο γης, δηλαδή οι λεγόμενες «Αρχικές Βασικές Αξίες» (ΑΒΑ) και «Ειδικές Βασικές Αξίες» (Ε.Β.Α.). Για να μην προσδιορίζονται σε εξωπραγματικά επίπεδα οι φορολογητέες αξίες, θα πρέπει οι συντελεστές αυξομείωσης που εφαρμόζονται επί των συγκεκριμένων τιμών αφετηρίας και μεταβάλουν την τελική αξία κάθε εδαφικής έκτασης ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της (το εάν είναι αγρός ή αγροτεμάχιο με καλλιέργειες μονοετείς ή πολυετείς, εάν είναι αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη έκταση, εάν είναι βοσκότοπος, εάν έχει υφιστάμενα κτίσματα κ.λπ.) να μην προκαλούν προσαυξήσεις της τιμής αφετηρίας μεγαλύτερες του 20% και οι συνολικές προσαυξήσεις της τιμής αφετηρίας να μην υπερβαίνουν το 100% αυτής.

Για τον υπολογισμό του φόρου στα αγροτεμάχια οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση ηλεκτρονικά, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναμένεται η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται η προθεσμία που θα δίνεται στους φορολογούμενους για να τροποποιήσουν και να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση.

Πηγή

Κατηγορία δημοσίευσης : Νέα, Από την αγορά των ακινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης : 29/01/2013
 
επιστροφή