ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συνήγορος του Πολίτη: Επιβάλλεται εξορθολογισμός του τέλους ακινήτων

image
Συνήγορος του Πολίτη: Επιβάλλεται εξορθολογισμός του τέλους ακινήτων

Σύμφωνη με τις επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς τη νομιμότητα είσπραξης του τέλους ακινήτων (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων ομημένων Επιφανειών - ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι η πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή σε ανακοίνωσή της για θέμα που έχει προκύψει με το τέλος.

 

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αρίθμ. 1101/2012 απόφασή του, κρίνει ότι η παρέμβαση του νομοθέτη στη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστά προσβολή του δικαιώματος του καταναλωτή για ελεύθερη απόλαυση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση προμήθειας.

Η δε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ως κύρωση για οφειλή του ΕΕΤΗΕ, αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της προσωπικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι επιβάλλεται πλέον να εξορθολογιστεί ο τρόπος υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ και να επανασχεδιαστεί η διαδικασία είσπραξής του, ως δημόσιο έσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι με έγγραφό του προς τον υπουργό Οικονομικών ο Συνήγορος έχει ήδη ζητήσει τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών σχετικά με την επιβολή, τον υπολογισμό και την είσπραξη του ειδικού τέλους.

Πηγή


Κατηγορία δημοσίευσης : Νέα, Από την αγορά των ακινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης : 12/12/2012
 
επιστροφή