ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα δύο μοντέλα για τη ρύθμιση των δανείων των νοικοκυριών

image
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Χαμηλώνουν τον πήχυ των προσδοκιών των ελληνικών νοικοκυριών, ως προς το εύρος και το ύψος των δανείων που θα ρυθμιστούν, οι πρόσφατες αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις κυρίως στην Πορτογαλία αλλά και την Ισπανία.


Σύμφωνα με πληροφορίες της «Οικονομίας», η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει τα δύο μοντέλα που καθιερώθηκαν πριν από περίπου έναν με δύο μήνες και προβλέπουν ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με κριτήρια την αξία του ακινήτου και τη δεινή οικονομική θέση του νοικοκυριού (άνεργος ή μείωση κατά 35% του εισοδήματος).


Το βασικό σενάριο που κυριαρχεί στο υπουργείο είναι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις δανείων ανέργων, πολυτέκνων και ατόμων με αποδεδειγμένη μείωση των εισοδημάτων τους. Μία από τις προτάσεις είναι να μπει όριο 17.000 με 19.000 ευρώ στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αποκλείεται το «κούρεμα».


Πλειστηριασμοί

Σενάρια «ξεπαγώματος»


Προβληματισμός επικρατεί στο υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το θέμα της χορήγησης νέας παράτασης στις αναστολές των πλειστηριασμών.


Ρύθμιση δανείων με μοντέλο Πορτογαλίας


Στο τραπέζι η μείωση της δόσης, ενώ αποκλείεται το «κούρεμα»

  • Οι διευκολύνσεις που κάνουν οι τράπεζες στην Πορτογαλία είναι η περίοδος χάριτος από 12 έως και 48 μήνες, η επιμήκυνση του δανείου μέχρι τα 50 χρόνια και η μείωση της δόσης στο 45% και στο 50% του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Το βασικό σενάριο που κυριαρχεί στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις ανέργων, πολυτέκνων και ατόμων με αποδεδειγμένη μείωση των εισοδημάτων τους. Μία από τις προτάσεις είναι να μπει όριο ανάμεσα στις 17.000 με 19.000 ευρώ στα εισοδηματικά κριτήρια.


Χαμηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών των ελληνικών νοικοκυριών, ως προς το εύρος και το ύψος των δανείων που θα ρυθμιστούν, οι πρόσφατες αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις στην Πορτογαλία και την Ισπανία.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει τα δύο μοντέλα που καθιερώθηκαν πριν από περίπου έναν με δύο μήνες και προβλέπουν ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με κριτήρια την αξία του ακινήτου και τη δεινή οικονομική θέση του νοικοκυριού (άνεργος ή μείωση κατά 35% του εισοδήματος).


Οι διευκολύνσεις που κάνουν οι τράπεζες είναι η περίοδος χάριτος από 12 έως και 48 μήνες, η επιμήκυνση του δανείου μέχρι τα 50 χρόνια και η μείωση της δόσης στο 45% και το 50% του μηνιαίου εισοδήματος, και η ανταλλαγή της κατοικίας του δανειολήπτη με άλλη μικρότερης αξίας.


Επιπλέον και σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της άρσης της απαγόρευσης της αναστολής των πλειστηριασμών.


Πιο συγκεκριμένα, πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την Ελληνική Ενωση Τραπεζών για το θέμα της ρύθμισης δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους δανειολήπτες λόγω της οικονομικής ύφεσης συνεχίζονται. Βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανταλλαγής απόψεων, με τις τράπεζες να επιδιώκουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος.


Οι δικαιούχοι


Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης προσπαθεί με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας να εντάξει όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες πολιτών, στους οποίους τα δάνεια θα ρυθμιστούν και σε καμία περίπτωση δεν θα «κουρευτούν».


Ετσι, το βασικό σενάριο που κυριαρχεί στο υπουργείο είναι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις δανείων ανέργων, πολυτέκνων και ατόμων με αποδεδειγμένη μείωση των εισοδημάτων τους.


Μία από τις προτάσεις που μελετώνται είναι να μπει όριο στα εισοδηματικά κριτήρια και αυτό είναι ανάμεσα στις 17.000 με 19.000 ευρώ.


Αλλη μία προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η συνέπεια στις πληρωμές των οφειλών στις τράπεζες. Επιπλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο αν τα δάνεια θα είναι μόνο στεγαστικά ή δεν θα προσδιορίζεται, και έτσι θα μπορούν να υπαχθούν επιχειρηματικά και καταναλωτικά. Μάλλον, όμως, θα είναι στεγαστικά.


Ο οφειλέτης για να ενταχθεί στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του άλλο ακίνητο, παρά μόνο την κύρια και μοναδική κατοικία του.


Κριτήριο η αξία του ακινήτου και οχι το ποσό του δανείου


Προϋπόθεση η «δεινή οικονομική κατάσταση της οικογένειας»


Για να ρυθμιστεί το στεγαστικό δάνειο μιας οικογένειας δεν θα πρέπει να έχει άλλα ακίνητα με εξαίρεση ένα γκαράζ και κτίρια αξίας το πολύ 20.000 ευρώ.


Στο... μικροσκόπιο του υπουργείου Ανάπτυξης έχει μπει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης της Πορτογαλίας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να αποτελέσει και μπούσουλα για την όποια πρόταση διαμορφωθεί από την ελληνική κυβέρνηση.


Ειδικότερα, η νομοθεσία προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς για την προστασία οφειλετών στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Αυτό το καθεστώς έχει ημερομηνία λήξης και είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2015.


  • Το πρώτο κριτήριο που μπαίνει είναι ότι η αξία του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια (90.000, 105.000 ή 120.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή). Θα πρέπει το δάνειο επίσης να εξασφαλίζεται με υποθήκη του ακινήτου, το οποίο είναι και η μόνιμη και κύρια κατοικία του δανειολήπτη.
  • Το δεύτερο κριτήριο που τίθεται είναι ο ορισμός της «δεινής οικονομικής κατάστασης». Τουλάχιστον ένας από τους δύο συζύγους να είναι άνεργος ή να έχει επέλθει στην οικογένεια μείωση εισοδημάτων 35% και πάνω.
  • Διαμορφώνεται δόση για το στεγαστικό ίση ή μεγαλύτερη του 45% του μηνιαίου εισοδήματος εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη ή ίση με 50% και μεγαλύτερη όταν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη.
  • Για να ρυθμιστεί το στεγαστικό δάνειο μιας οικογένειας δεν θα πρέπει να έχει άλλα ακίνητα, με εξαίρεση ένα γκαράζ και άλλα κτίρια αξίας το πολύ 20.000 ευρώ.


Ετσι, αν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε οι οφειλέτες μπαίνουν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.


  • Οι τράπεζες προτείνουν και o δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει είτε τη χορήγηση περιόδου χάριτος από 12 έως 48 μήνες, την επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου στα 50 χρόνια, ή τη χορήγηση νέου δανείου με καλύτερους όρους από το αρχικό.
  • Στον νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων αντί της κατάσχεσης του ακινήτου του οφειλέτη η ανταλλαγή με άλλο χαμηλότερης αξίας, με τη διαφορά της αξίας να πηγαίνει στην αποπληρωμή μέρους του πρώτου δανείου.


Στην Ισπανία

Mοιράζεται η χασούρα


Στην Ισπανία οι τράπεζες και το κράτος συμφώνησαν σε έναν κώδικα ορθών πρακτικών, όπου μετέχουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι ρύθμισης είναι όσοι έχουν εισόδημα κάτω από το όριο του «κοινωνικού αποκλεισμού».


Μεταξύ άλλων προβλέπεται κι εκεί η χορήγηση περιόδου χάριτος, η επιμήκυνση κ.λπ., ενώ ένα άλλο μέτρο είναι εκείνο που ορίζει πως αν η αξία του ακινήτου έχει πέσει από εκείνη που αποκτήθηκε, τότε αυτή η διαφορά μοιράζεται ανάμεσα στην τράπεζα και τον δανειολήπτη.


Το έσχατο μέτρο είναι η τράπεζα να κατασχέσει το σπίτι, αλλά να αφήσει τον δανειολήπτη να μείνει για δύο χρόνια έναντι ενοικίου.

Πηγή
Κατηγορία δημοσίευσης : Νέα, Από την αγορά των ακινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης : 21/10/2012
 
επιστροφή