ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 


ΓΕΝΙΚΑ


Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.aggelies-akiniton.eu με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

 

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

 

Η εκμετάλλευση του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία web promotion - Άρης Ν. Μιχαλάκης . Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Χίο, οδός Στεφάνου Τσουρρή 32 , T.Κ. 82100. Η εταιρεία web promotion μέσω της ιστοσελίδας www.aggelies-akiniton.eu προσφέρει τις υπηρεσίες της θέτοντας υπόψη στον επισκέπτη/χρήστη τους παρακάτω όρους.

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.aggelies-akiniton.eu που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στον εν λόγω τόπο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία web promotion, διατίθενται δε στον επισκέπτη/χρήστη αυστηρά μόνο για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

 

Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.aggelies-akiniton.eu σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του. Επίσης να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την τιμή και την υπόληψη τρίτων ή και της ίδιας της εταιρίας ή να περιέχει έστω και υπονοώντας πρόκληση σε τέλεση οποιωνδήποτε αδικημάτων, πολιτικές διαφημήσεις ,θρησκευτικό προσυλητισμό κλπ.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ


Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.aggelies-akiniton.eu θα πρέπει :

 

1                 να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

 

2                 να ενημερώνει επιμελώς το www.aggelies-akiniton.eu άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Το www.aggelies-akiniton.eu αποτελεί μια ιστοσελίδα που παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά και πώληση ακινήτων. Ο χρήστης που επιθυμεί την εγγραφή στο www.aggelies-akiniton.eu πρέπει να δηλώνει τα αληθή προσωπικά του στοιχεία.

 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμα σε τρίτους.

 

 

Το www.aggelies-akiniton.eu σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Το www.aggelies-akiniton.eu συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, για να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.aggelies-akiniton.eu αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρες πληροφορίες - συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων , ούτε αποτελούν σύναψη με κανένα τρόπο σύμβασης , δήλωση βούλησης ή πρόσκληση σε δήλωση βουλήσεως για κανένα από τους χρήστες ή την εταιρία web promotion - Καραβάς Ιωαν. Μιλτιάδης.

 

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των αγγελιών που καταχωρεί.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Η εταιρεία web promotion καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του ελέγχου που δύναται να κάνει και της επιτρέπουν τα μέσα τεχνολογίας που διαθέτει, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και με συνέπεια στους επισκέπτες και χρήστες.

 

Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και είναι προσωρινά ή μόνιμα αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » (virus) ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στους προσωπικούς υπολογιστές  των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή προσωρινά η μόνιμα την χρήση του ή αλλοιώσουν τα δεδομένα που περιέχει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλέσουν προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η εταιρεία web promotion καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες, ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, πραγματοποιώντας κατά καιρούς τηλεφωνική επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών.  Δεν φέρει όμως καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η εταιρεία web promotion παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

 

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία web promotion δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση και προέκυψε άμεσα με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.).

 

Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του www.aggelies-akiniton.eu με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) καθώς και η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση,μεταφόρτωση,παραπομπή σε άλλο δικτυακό τόπο άμεσα ή έμμεσα, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από τον χρήστη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας web promotion ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES


Το www.aggelies-akiniton.eu εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία web promotion, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

 

Η εταιρία web promotion σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 


Η εταιρία web promotion  ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω η εταιρία web promotion δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 


Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.aggelies-akiniton.eu, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες, θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το www.aggelies-akiniton.eu δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

 

 

Στον δικτυακό τόπο www.aggelies-akiniton.eu η εταιρεία web promotion ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Η εταιρία web promotion διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.aggelies-akiniton.eu. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

 

 

 

 

 

COOKIES

 

Το www.aggelies-akiniton.eu. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.aggelies-akiniton.eu. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση ,ούτε αποθηκεύουν οποιουδήποτε έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή αυτού.

 

Αποκλειστικό σκοπό έχουν τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.aggelies-akiniton.eu και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.aggelies-akiniton.eu. είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing .

 

Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής του www.aggelies-akiniton.eu. μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.aggelies-akiniton.eu, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.aggelies-akiniton.eu δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας web promotion και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.